Morandi Carpets
Close menu
KAZAK FACHRALO
now in the outlet
This is a detail
KAZAK FACHRALO
cod. 2705
cm 110 x 135 / 3' 7" x 4' 5"

€ 4.918,03 3.442,62

$ 5,803.28$ 4,062.30

PESHAWAR
now in the outlet
This is a detail
PESHAWAR
cod. 6445
cm 91 x 152 / 2' 11" x 4' 11"

€ 737,70 516,39

$ 870.49$ 609.34

ZIGLER
now in the outlet
This is a detail
ZIGLER
cod. 7437
cm 105 x 149 / 3' 5" x 4' 10"

409,84

$ 483.61

HYDERABAD
now in the outlet
This is a detail
HYDERABAD
cod. 5040
cm 140 x 180 / 4' 7" x 5' 10"

€ 1.147,54 803,28

$ 1,354.10$ 947.87

URGUP
now in the outlet
This is a detail
URGUP
cod. 0536
cm 110 x 170 / 3' 7" x 5' 6"

€ 1.721,31 860,66

$ 2,031.15$ 1,015.57

SHIRVAN
now in the outlet
This is a detail
SHIRVAN
cod. 0153
cm 102 x 165 / 3' 4" x 5' 4"

€ 3.852,46 1.926,23

$ 4,545.90$ 2,272.95

KONIA
now in the outlet
This is a detail
KONIA
cod. 3273
cm 108 x 140 / 3' 6" x 4' 7"

€ 1.229,51 860,66

$ 1,450.82$ 1,015.57

PESHAWAR
now in the outlet
This is a detail
PESHAWAR
cod. 6447
cm 95 x 157 / 3' 1" x 5' 1"

€ 983,61 688,52

$ 1,160.66$ 812.46

MELAS
now in the outlet
This is a detail
MELAS
cod. 4893
cm 134 x 167 / 4' 4" x 5' 5"

€ 1.229,51 860,66

$ 1,450.82$ 1,015.57

QASHQAI KASHKULI
now in the outlet
This is a detail
QASHQAI KASHKULI
cod. 5482
cm 93 x 152 / 3' 0" x 4' 11"

€ 450,82 315,57

$ 531.97$ 372.38

KUBA
now in the outlet
This is a detail
KUBA
cod. 2909
cm 120 x 145 / 3' 11" x 4' 9"

€ 2.049,18 1.434,43

$ 2,418.03$ 1,692.62