Morandi Carpets
Close menu
KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8507
cm 102 x 105 / 3' 4" x 3' 5"

81,97

$ 96.72

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8347
cm 79 x 103 / 2' 7" x 3' 4"

61,48

$ 72.54

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6871
cm 102 x 122 / 3' 4" x 4' 0"

106,56

$ 125.74