Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8346
cm 108 x 190 / 3' 6" x 6' 2"

204,92

$ 241.80

KUBA KILIM
This is a detail
KUBA KILIM
cod. 7874
cm 163 x 200 / 5' 4" x 6' 6"

1.065,57

$ 1,257.38

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 7192
cm 155 x 203 / 5' 1" x 6' 7"

409,84

$ 483.61

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6880
cm 123 x 201 / 4' 0" x 6' 7"

151,64

$ 178.93

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6861
cm 121 x 191 / 3' 11" x 6' 3"

€ 147,54 103,28

$ 174.10$ 121.87

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6752
cm 124 x 200 / 4' 0" x 6' 6"

151,64

$ 178.93

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6734
cm 112 x 179 / 3' 8" x 5' 10"

147,54

$ 174.10

ARAZZO
This is a detail
ARAZZO
cod. 1203
cm 143 x 170 / 4' 8" x 5' 6"

1.229,51

$ 1,450.82

SHARKOI KILIM
now in the outlet
This is a detail
SHARKOI KILIM
cod. 1012
cm 149 x 208 / 4' 10" x 6' 9"

€ 1.352,46 676,23

$ 1,595.90$ 797.95

VAN
This is a detail
VAN
cod. 2354
cm 128 x 190 / 4' 2" x 6' 2"

1.311,48

$ 1,547.54

SENNEH KILIM
This is a detail
SENNEH KILIM
cod. 1013
cm 126 x 180 / 4' 1" x 5' 10"

573,77

$ 677.05