Morandi Carpets
Close menu
KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7629
cm 78 x 471 / 2' 6" x 15' 5"

245,90

$ 277.87

OBRUK KILIM
This is a detail
OBRUK KILIM
cod. 7548
cm 107 x 414 / 3' 6" x 13' 6"

1.967,21

$ 2,222.95

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6261
cm 83 x 403 / 2' 8" x 13' 2"

409,84

$ 463.11