Morandi Carpets
Close menu
OBRUK KILIM
This is a detail
OBRUK KILIM
cod. 7548
cm 107 x 414 / 3' 6" x 13' 6"

1.967,21

$ 2,222.95

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7221
cm 96 x 153 / 3' 1" x 5' 0"

98,36

$ 111.15

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 7192
cm 155 x 203 / 5' 1" x 6' 7"

409,84

$ 463.11

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7231
cm 97 x 148 / 3' 2" x 4' 10"

155,74

$ 175.98

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7226
cm 101 x 148 / 3' 3" x 4' 10"

122,95

$ 138.93

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7166
cm 190 x 290 / 6' 2" x 9' 6"

508,20

$ 574.26

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7164
cm 210 x 290 / 6' 10" x 9' 6"

540,98

$ 611.31

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7156
cm 158 x 206 / 5' 2" x 6' 9"

204,92

$ 231.56

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7152
cm 245 x 304 / 8' 0" x 9' 11"

778,69

$ 879.92

KILIM AFGAN EXTRA
This is a detail
KILIM AFGAN EXTRA
cod. 7139
cm 207 x 296 / 6' 9" x 9' 8"

778,69

$ 879.92

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7067
cm 205 x 295 / 6' 8" x 9' 8"

532,79

$ 602.05

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6264
cm 81 x 309 / 2' 7" x 10' 1"

229,51

$ 259.34